Tru sở chính: 07 Đông Sơn, Phường 7, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Hệ thống phân phối: 56 hệ thống chi nhánh trên Toàn Quốc

Tổng đài: 1800 94 68
Website: www.yakyo.vn